Platser
Kewe

Typ av samhälle: Stad

Namn på orten: Kewe

Vart: Den västra ön av Pärlemoöarna. En udde på öns östra kust . Ö12,5 N4.4

Platser:

Kulturell: de flesta tillhör klanen Kewerna. En klan som dyrkar vattenguden. De hänger upp troféer och annat utsmyckning i träden. Vilket upplevs som att vara under vattnet med tanke på att staden är ett enda stort träsk. Staden tycks sova på dagen. Många har svarta målningar i ansiktet och på kroppen.

ortsbefolkningen lever i små hyddor som står på pålar i det höga vattnet. Alla är misstänksamma och du är sällan välkommen utan hänvisas till den större hamnen. Men vägen in tycks lura på mycket faror. Det sägs finnas träskdemoner här.

Handelsmässig: All kontakt och handel sköts i hamnen där flera värdshus och butiker finns. Om du lär känna någon och ni bygger upp en viss affärskontakt kanske du kan ta dig till dennes hydda för mindre ljusskygga affärer. Men detta är sällsynt. Svartkonst och annat som tycks vara av ondo är de specialiserade på. Kunskap är en stor handelsvara här. De tycks veta allt. De flesta skepp som gör handel här sänder in en mindre delegation.

Beskrivning av orten: Området sträcker sig över en stor bukt och har en strandlinje som är farofylld med sylvassa klippor som nätt och jämt nåt vattenytan med tång och sjögräs som döljer allt vasst under vattnet. På sina platser sträcker det sig höga vassplymer och höga blommor som kan dölja ett helt skepp. Endast nattetid går det att ta sig in till hamnen då befolkningen tänder upp röda lyckor som leder in mot land och en bra bit in i träsket för att nå hamnen. För att ta sig dit måste man ro sig in med mindre båtar genom en labyrint av mindre kanaler genom ett träsk. Höga träd står direkt i vattnet och grenar hänger slöjlikt ner och bildar en tät matta. Ortsbefolkningen tänder upp lyckor i hela träsket och allt skimrar i grönt. Det är fuktigt och sövande och det känns olustigt att befinna sig här en länge tid. Det kommer sällan ljus ner genom träden. Platsen har ett rikt djurliv och mycket giftiga insekter i klara färger. Även många växter är giftiga.

© 2016 Larp Lab Imagination AB