Platser
Röroshamn

Typ av samhälle: Frihamn (Bränd)

Namn på orten: Röroshamn

Vart: Mandrak, Norr om kusten ovan Röros slätter S0,4V4,1

Platser:

Kulturell: Hamnens placering som en av de Frihamnar närmast Dráchmer gav den en naturlig funktion i Förenade piraters samfällighet för inre samfälligheters auktioner mot Mandrak. Således fanns här en karta över Tundlaheim där man lät placera ut alla redan genomförd räder mot Drakerna - så som sänkta skepp, plundrade byar och andra likande handlingar.

Social: Plundringståg. Den mest framstående av hamnens krogar var "Plundringståg", kanske rätt och slätt pågrund av att folk fann att frasen "Vi går på Plundringståg" satt bra i munnen.

Handelsmässigt: I frihamnen skedde den mesta handeln mellan skeppen och de olika verksamhetsägarna. Inga större handelshus vågade sig på att ha avtal med Röroshamn på grund av deras utsatta placering. Däremot så fanns det gott om smugglare redo att köpa upp diverse värdeföremål och en och annan avdankad piratbesättning som hellre köpte på sig andras gods än pludrade eget för att sedan ta det till en bättre plats för handel, t.ex. Rýrom. Inte allt för sällan hävdandes att de själva stulit lasten såklart.

Beskrivning av orten: Röroshamn brändes av Drakerna år 1395 i eldens tid. Den lilla hamnens förr så livfulla askor står allt jämt obebodda sedan dess.

© 2016 Larp Lab Imagination AB