Tidslinje


1. 1:a sjuårsstormen Det äldre folket får ett varsel genom en stark vind och gemensam dröm, Krummagården lämnas

2. 6:e sjuårsstormen, efteråt döpt till "Frälsaren", år 1 i Gudomars tid. Hirdvall Grimma föds.

3. Mellantiden 7:e-8:e Sjuårsstormen, år 17 i människors tid. Niva Grundas och Hirdvall tar namnet Kung Antares.

4. 9:e sjuårsstormen, år 34 i regnets tid Kung Antares delar Niva i tjugo och fyra fogdelän.

5. Mellantiden 9:e-10:e sjuårsstormen, år 39 i regnets tid Kung Antares erkänner de tres lära som statskyrka i Niva

6. 11:e sjuårsstormen, år 52 i förfallets tid Antares dör

7. Mellantiden 11:e-12:e sjuårsstormen, år 55 i förfallets tid. Upproret börjar, världen står i kaos.

8. 14:e Sjuårsstormen, år 83 i tystnadens tid. Niva upphör och kontinenten styrs från de större bosättningarna.

9. 22:e Sjuårsstormen, år 186 i tystnadens tid. Drakiska kungadömet formas.

10. 31:a sjuårsstormen, år 301 i gudomars tid. Zorostria proklameras under sin förste kejsare, Mai Louhg och tar ett fast grepp om handeln över hela östvärlden genom att kontrollera Hisnafjordens fulla längd.

11. Mellantiden 31:a-32:a sjuårsstormen, år 307 i gudomars tid. Hinside - Lôre och Fall proklameras unisont av det Drakiska kungadömet och Zorostria efter att de drivit Lôrerna in i det stora ökenlandskapet i väst respektive Fallerna ned längst de ogästvänliga markerna i syd.

12. 34 Sjuårsstormen, år 328 i djurens tid. Hinside - Lôre uppgår att vara en monarki under drottning Andrinna, och kung Hamman, Elham.

13. 46:e Sjuårsstormen, år 487 i tystnadens tid. Hinside-lôre anlägger kolonin Andrim.

14. 49:e sjuårsstormen, år 605 i gudomars tid. Drakiska kungadömet och Zorostia går i krig efter en diplomatisk blunder. Manderna söker sig till det Drakiska kungadömmet för att visa sitt stöd.

15. 52:a sjuårsstormen, år 445 i hoppets tid. Drakiska kungadömmet avskrivs och uppgår i Mandrak under den Första Landsmodern efter den Mandiska profeten Marqués proklamerat sin prefetia.

16. Mellantiden mellan 52-53:de sjuårsstormen, år 646 i hoppets tid. Slaget vid stora Bländan, Zorostia förlorar makten över hisnafjorden som istället tillfaller fiske folket i öst.

17. 53:e Sjuårsstormen, år 650 i förfallets tid. Stadsstaterna Hjartryk, Tungelskin och Baal sluter samma under nationen Damméro.

18. 60:e sjuårsstormen, år 762 i väntans tid. Massakern vid Högvallen stävjar Bjärkes uppror mot Mandrak men blir en katalysator för många att lämna rikena bakom sig - friankarna bildas.

19. 68:e Sjuårsstormen, år 879 i förnyelsens tid. Den första pärlemofrigatten siktas bärande Tundlaheims döttrar och söner hem igen till sina fäders hemland.

20. 91:a sjuårsstormen, år 1113 i människors tid. ätten Elham vinner styret i Hinside-Lôre

21. 96:e sjuårsstormen, år 1184 i tystnadens tid. katastrofal torka i inlandet och många dog av törst och svält.

22. 102:e sjuårsstormen, år 1259 i förfallets tid. Slaget om Pärlemoöarna.

23. 114:e sjuårsstormen döpt till tämjaren, år 1397 i eldens tid. Nutid
© 2016 Larp Lab Imagination AB