Om oss


Som arrangörer tror vi på kraften i upplevelsen, lärdomen i erfarenheten och glädjen i äventyret. Vi litar till fantasins gränslöshet och dess förmåga att forma upplevelsen genom mänsklig kreativitet. Vi verkar för att förmedla upplevelser, inspirera till engagemang och främja samarbetsvilja genom beröringspunkter människor emellan. Vi brukar innovation, realisation och gestaltning för att frigöra personlig utveckling hos, och ge en upplevelse av samhörighet mellan, våra deltagare.

Vi jobbar efter två grundpremisser, samband som vi förlitar oss på. Den första av dem handlar om innovationskraft. Innovation är ett uttryck av kreativitet genom kunskap mot riktade mål. Vi verkar för att frigöra den inneboende kreativitet som finns hos våra deltagare.

Den andra av dem handlar om meningsfullt skapande. Vi tror på ett samband mellan värderingsstyrning och produktivitet. Vi knyter an till värderingar vid diskussioner för att vi tror att grunden till samarbete är beröringspunkter människor emellan och grunden till kreativitet är när vi drar styrka ur vår sammantagna värderings- och kunskpasbas.

Vi som står bakom arrangemanget är:

Peter Sundberg
Per Ovebring

Tillsammans med er vill vi skapa en härligt pulserande lajvvärld, där möjlighet ges att – i teaterform – uppleva allt mellan dröm och mardröm!

© 2016 Larp Lab Imagination AB