Villkor


På arrangemanget gäller Svensk lag.

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar jag som anmäler mig att jag har läst, förstått och förbundit mig till nedan punkter:

 • Jag godkänner betalningsvillkor i enlighet med de anmälningstidpunkter som finns presenterade på hemsidan och förstår att jag har rätt att delta först när jag har betalat i enlighet med vad som krävs för anmälan vid olika tidpunkter.
 • Jag accepterar att det är min skyldighet att följa arrangemangets policy, dess villkor samt dess regelverk.
 • Jag är medveten om att jag kan bli avhyst från området ifall jag bryter emot arrangemangets policy eller regelverk på ett sätt som arrangörerna anser oacceptabelt.
 • Jag är införstådd med att jag ej har rätt att kräva återbetalning av avgifter ifall jag blir avhyst från arrangemanget på grund av vad arrangörerna upplevt som oacceptabelt beteende.
 • Jag som gruppledare är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som min grupp tillfogat arrangemanget och dess rekvisita.
 • Jag som gruppledare är medveten att jag har ansvar för att det finns någon nykter person i gruppen vid varje givet tillfälle på lajvet.
 • Jag accepterar att jag deltar i arrangemanget på egen risk och har ett fullständigt ansvar för min personliga hälsa och säkerhet.
 • Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på arrangemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på arrangemanget för att jag ska kunna köpa alkohol på detsamma.
Vad används mina personuppgifter till?
 • Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på arrangemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på arrangemanget för att jag ska kunna köpa alkohol på detsamma.
 • Kontaktuppfiter så som adress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. Brev med infomration kring evenemang kan skickas ut.
 • Kontaktuppfiter så som telefonnummer används före, under och efter lajvtillfällena om snabb direktkontakt krävs mellan arranggörsgruppen och dess deltagare.
 • Dina uppgifter kan endast ses av arranggörsgruppen. Vi delar inte ut dina personuggifter med tredje part.

© 2016 Larp Lab Imagination AB