Villkor


På arrangemanget gäller Svensk lag.

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar jag som anmäler mig att jag har läst, förstått och förbundit mig till nedan punkter:

  • Jag godkänner betalningsvillkor i enlighet med de anmälningstidpunkter som finns presenterade på hemsidan och förstår att jag har rätt att delta först när jag har betalat i enlighet med vad som krävs för anmälan vid olika tidpunkter.
  • Jag accepterar att det är min skyldighet att följa arrangemangets policy, dess villkor samt dess regelverk.
  • Jag är medveten om att jag kan bli avhyst från området ifall jag bryter emot arrangemangets policy eller regelverk på ett sätt som arrangörerna anser oacceptabelt.
  • Jag är införstådd med att jag ej har rätt att kräva återbetalning av avgifter ifall jag blir avhyst från arrangemanget på grund av vad arrangörerna upplevt som oacceptabelt beteende.
  • Jag som gruppledare är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som min grupp tillfogat arrangemanget och dess rekvisita.
  • Jag som gruppledare är medveten att jag har ansvar för att det finns någon nykter person i gruppen vid varje givet tillfälle på lajvet.
  • Jag accepterar att jag deltar i arrangemanget på egen risk och har ett fullständigt ansvar för min personliga hälsa och säkerhet.
  • Jag samtycker till att personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på arrangemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på arrangemanget för att jag ska kunna köpa alkohol på detsamma.

© 2016 Larp Lab Imagination AB