Handelshus


De Figeruyes [De Figeröys] Det mest väl ansedda handelshuset bland de som vet sin handel. Dock långt ifrån det mest beryktade och välkända. Tvärtom verkar De Figeruyes ofta i det dolda, i bakvattnet så att säga. De styr världen från bankväsendet och gör affärer av allt som de styrande tar sig för. Ofta faller de i gunst hos de styrande, men bland en del adelsätter och högättade ser man med avundsjuka och missnöje på handelshusets framgångar i egna motgångar, och försöker följaktligen hålla dem utanför sina affärer. De Figeruyes är en mycket gammal släkt som sägs stamma 800år tillbaka i tiden men som gör väldigt lite väsen av sig. Få ens bland regenter har träffat någon. De som har träffat företrädare berättar att dessa ofta är kvinnor, att de framlyfter tålamod som en dygd och att de ofta kan citeras säga att ”Rikedom gror i tystnaden”. Det sägs att De Figeruyes största affärshemlighet delas utav dess släkt i en skrift där var och en bär varsin mening. Under tork och svält för 18 sjuårsstormar sedan bidrog detta rykte till en prisjakt på handelshuset företrädare, varefter familjen framfört sitt leverne mera tillbakadraget sedan dess.Dönerska huset Dönerska huset kan ses som en ren och skär kapitalinstans. Handelshuset grundades av en grupp djärva investerare för cirka 350år sedan. Huset är uppdelat i en byråkratisk del med separat ekonomisk förvaltning (den så kallade fasta strukturen) och en ägardel där affärsprojekten bedrivs (den så kallade rörliga delen). Affärsidén är att förvalta kapital genom att attrahera investeringsprojekt med hög potential. Lön utgår till alla som är ägare, baserat på risk och avkastning för den affär eller de affärer som delägaren driver. Vem som helst har rätt att anhålla om lån och beviljas detta blir denne då delägare och får alltså lön från handelshuset. Många ser till Dönerska huset för en möjlighet att snabbt stiga i anseende och vinna inflytande. Delägare kommer och går i en rasande takt. Vissa lämnar handelshuset rejält förmögna, de flesta utblottade och med skulder för livet. Affärsidén har visat stor känslighet och krascherna har varit många. Likt ett mirakel verkar dock handelshuset alltid snabbt komma på fötter och resa sig igen. Många tror att det beror på att ett delägarskap i Dönerska huset erbjuder stora möjligheter i form av sin fasta struktur, såsom konsulat i alla länder, vilket attraherar nytt kapital snabbt efter varje kollaps. Det finns dock ingen garant för Dönerska husets soliditet och anseende utan ägarförhållandet skiftar ständigt. I vissa rättegångar har Dönerska huset tömts på kapital efter domar om oegentligheter och penningtvätt.Minnarosina Minnarosina är ett drakiskt handelshus som leds av ätten Kimran. Huset har gjort sig kända dels för sin skoningslösa skuldindrivning, dels för sin belevade och vänliga behandling av kunder och intressenter. Relationen står alltid i centrum när handelshuset gör affärer. Relationen parterna emellan är helig och ska helgas. Att missköta sin relation (såsom att förlora pengar eller att brista i sina åtaganden) tillåts inte passera obemärkt förbi. Att vårda relationen antas i sin tur bygga förmögenhet och livsrikedom. Husets affärsdevis är passande nog: ”Relation är passion, passion är rikedom”. Ofta beskrivs Minnarosinas kamrerer som disciplinerade räkneverk som utan att röra en min kan plocka fram ett bottenlöst ursinne och hat i bestraffning av förlorare. När ätten Kimran gifte sig med ätten Elham av Hinside-Lôr var det många som trodde att det hade med affärer att göra, kanske var det snarare tal om en skuldindrivning. Minnarosinas kamrer innehar alltid legitimation och bär handelshusets vapen – en orm runt den taggiga stjälken på en ros. Handelshuset anses vara det hus som har både störst kassa och störst politiska inflytande. Särskilt det sistnämnda attraherar många klienter som gör affärer över gränser eller som på något sätt är av politiskt känslig karaktär.Fridwalls Ett skrupelfritt handelshus som är illa ansedda men som har de bästa juristerna på sin sida och sällan gör något förhastat, oöverlagt och klandervärt i juridisk mening. Lyckas att profitera på de mest ljusskygga och omoraliska av verksamheter utan reprimander. Fridwalls har sitt säte i norra Damméro invid Hisnafjordens mynning i en av de tre länsstäderna Hjartryk. Trots detta gör sig Fridwalls sigill, en enkel våg, känd inte bara i resten av Damméro utan i hamnar över hela kontinenten. Husets ursprung är inte så distingerat som vissa andras och därför är det få som vet hur gamalt huset egentligen är - men de flesta gissar på 150-200 år.

© 2016 Larp Lab Imagination AB