Kartor


Närområde - Tundlaheim

Här hittar du en karta över den kontinent som vanligtvis kallas Nivaris, men som en del envist talar om som det gamla Tundlaheim. Det finns även en karta över skogsområdet och kustremsan i närheten av värdshuset Rå Spiggen – ett beryktat tillhåll för pirater, tillika platsen där lajvet utspelar sig.

© 2016 Larp Lab Imagination AB