Nivaris Riken


Från öst till väst över Nivaris skiftar temperatur och klimat avsevärt, så även kultur.
Vi ser gärna att ni spelare hämtar inspiration från såväl från arabisk, som europeisk, latinamerikansk och asiatisk kultur. För att någorlunda placera ut var i lajv-världen dessa olika kulturer har starkast influens, kan man grovt säga att den kinesiska kulturen har sin bas i bergen, den latinamerikanska i mellersta delarna av kontinenten, den europeiska i öst och den arabiska i väst.

Mandrak

Detta land vill gärna se sig självt som kontinentens pärla och kulturens högborg. Landskapet är hisnande vackert med många fantastiska vyer ut över vida dalar och kristallklara bergssjöar, men detta till trots är Mandrak i sig inget annat än ett auktoritärt furstendöme, och dess befolkning är slagen i ständig men omedveten skräck av ett raffinerat angiverisystem där alla får spela en roll och där den som anger någon idag själv kan bli angiven imorgon. Landet styrs utav dess Landsmoder, en position som tillsätts utav ett högråd av kvinnor från rikets mest anrika ätter. Särskilt framstående är ätten Kimran. Egentligen är Mandrak bebott av två folk, Mander och Draker, där Manderna ses som de religiöst förbundna – en del frispråkiga pirater skulle snarare beskriva det som ”paranoida och halluciantoriska” – och Drakerna är de praktiska, kallsinniga och organiserande. Landet är rikt på metaller, en avgörande anledning till att riket har uppnått ett relativt högt ekonomiskt välstånd. Några betydande städer i Mandrak är Indra, Bergûn och huvdstaden Dráchmer.

Inspirationskultur: Spansk/Latinamerikansk

Damméro (uttalas Damm-eer-å)

En jordbruks- och fiskenation med få skrupler och många inavlade småbyar. Folket, som kallar sig Mérer, köper, säljer och ger sig i kast med det mesta. Att skapa sig en förmögenhet är ett överordnat mål och alla sätt att nå framgång hålls i aktning – så länge de inte faller inom räckvidd för lagens långa arm, för då är ett fullständigt och omåttligt bryskt fördömande att vänta. Lojalitet är underordnat självförverkligandet så förvänta dig inget stöd om du rör dig i grumliga vatten, inte ens från dina allra närmaste. Även om nationen främst består av en tät barrskog som täcker kustlinjen och småberg, vet de som rest i landet att skogen luckras upp utav många gölar och träsklandskap. Bebyggelsen består främst av små timmerhusbyar, men det finns tre större bosättningar – Baal, Hjartryk och Tungelskinn – varifrån nationen företar större delen av sin handel. Med Drakiska mått kan dessa knappast kallas städer. Klimatet i Damméro är fuktigt och rått, ofta ligger dimma och dis över markerna. Damméro besitter sedan slaget vid Stora Vältan landområden över Hisnafjorden som skärmar av Zorostria från att nå en landremsa mot havet.

Inspirationskultur: Europeisk/Nordeuropeisk

Zorostria

Detta är ett pressat kejsardöme som inte gör mycket väsen av sig utan snarare allt för att försöka ta uppmärksamheten bort från sig själv och rikets marker – glömmas bort helt enkelt. Landet har sitt huvudsakliga utbredningsområde i bergen men gör ibland drömmande anspråk på hela Hisnafjorden. Denna mark förlorade Zorostria i slaget vid Stora Bländan. I ett symboliskt uttryck av nedärvd nationell tafatthet, har man aldrig lyckats resa vapen för att återta området. Zorostria har blott en hamnförbindelse, detta alltjämt via Hisnafjorden varför den inte är särskilt mycket värd. Den Zorostriska mentaliteten präglas av försiktighet och teoretiserande, landet styrs från huvudstaden Nibelmyn utav en riskföreståndare. Denne har främst ceremoniell makt och förväntas förlita sig på Vindflöjeln, ett lärdes råd.

Inspirationskultur: Asiatisk

Hinside-Lôr

Också känt som Hinside-Lôr. Detta är ett glest befolkat och kargt landområde. Vissa elaka tungor talar om landet som en lydstat till Mandrak, ja rentav som dess förlängda arm. Det finns också en tydlig koppling mellan den ledande ätten Kimran i Mandraks högråd och kungafamiljen Elham i Inre Hinside, som styrt landet de tjugo och tre senaste sjuårsstormarna. Samgiften mellan Mander, Draker och Lôrer är vanligt förekommande, särskilt efter slaget vid Stora Vältan då kungafamiljen sände trupper som stöd åt Manderna. Det viktigaste maktcentrat i Hinside-Lôr är bosättningarna på Gylöarna och på ön Andrinna.

Inspirationskultur: Arabisk

Hinside-Fall

Också känt som Hinside-Fall, folket som bor i landet brukar av andra kallas Faller, själv kallar de sig dock Tunder. Landet ligger längst i söder där stora skogar sedermera övergår i hedar och ogästvänliga stäpplandskap. Från denna obygd hörs sällan något av stora mått. Landet lever på sina resurser av skog och fiske och flertalet av invånarna lever mycket nära naturen, vissa skulle elakt säga att de följer ett levnadssätt för vildar. Detta till trots är Fallerna kända för sina kunskaper inom läkekonst, hantverk och naturens vidskepligheter – de kallas därför stundom som ”lärda” inom dessa områden till någon utav de andra länderna. Landet styrs av Kung och en Drottning, med en Rakú, ett slags präst, som rådgivare. En stor del av folket är nomader men en fast hållpunkt är byn Vindelfast.

Afrikansk/ur amerikansk (Stamkultur)

© 2016 Larp Lab Imagination AB