Platser
Mazell

Typ av samhälle: Stad

Namn på orten: Mazell

Vart: Hinside-Lôr, halvön Galjonen, V12,9 S2,2

Platser:

Kulturell: Zella Stenen. På stadens centrala torg står en mycket märklig sten som reser sig 14 meter rakt upp i vädret. Ytan på stenen är silkeslen men kastar sig i vågor och ripplor utmed hela dess yta. Exakt vart stenen kommer ifrån eller huruvida den skapats av gudar eller människor är osäker. Den kallas Zella-stenen och påstås kunna visa den fromme hur dennes nästa sjöresa ska gå - om man begrundar stenens vågor ska man komma att känna havets bättre.

Social: Strida skrovet. I hamnens varvsdel ligger en svartkrog i ett gammalt igenspikat skeppsvarv. Strida Skrovet är den platts i Mazella där mest mynt rullar över spelborden och således är det helt rätt platts att hitta sjömän för värvning eller höra skvallret de drar in från världen i övrigt.

Handelsmässig: Grå hamnens förnödenhetskvarter. Eftersom Staden främst gör affärer genom att låta långseglande fartyg fylla på sina förnödenheter så har den centrala delen i djuphavs hamnen, Grå hamnen, vigts åt det ändamålet. Dock har den ökade farten i på och avlastning av fartyg i den här delen av hamnen lett till att kontroller blivit godtyckligt och det viskas om att en stor smugglingsring använder hamnen som central distribution.

Beskrivning av orten: När den heta, Lôriska solen stiger över de bruna kullarna som omger staden förvandlas de sandfärgade putsbruket för en stund till guld och staden glöder likt hamnfurstepalatsets förgyllda kupoltak. Staden lyder under den Lôriska monarkens styre och hamnfursten eller furstinnan, som närmast kan beskrivas som en borgmästare, är vanligen vald från någon av kungafamiljens yttre grenar eller lojalaste adelsfamiljer. Kullarna som omger staden tjänar inte bara som skydd mot angrepp utan även som vindbrytare från det annars blåsiga klimatet på Galjonen.

© 2016 Larp Lab Imagination AB