Förtryck, beteende och smädelser.


Vi tar avstånd från genusförtryck, rasism och mobbning. Med det sagt kräver ett piratlajv smädelser, förtryck, ojämnlikhet och skamlöst flörtande.

Vi behandlar och löser detta dilemma genom att bara godkänna förtryck baserat mot inlajv-attribut. Exempel på inlajvattribut är: vårdat/ovårdat käraktärsyttre, vårdat/ovårdat språk, mod/feghet och andra karaktärsdrag. Med detta menas även att vi ej tillåter förtryck eller särbehandling baserat på en spelares attribut OFF vare sig det gäller kön, kroppsligt utseende, etniskt ursprung eller kroppsliga och mentala förmågor.

Observera att lajvvärlden i sig är helt och hållet jämställd mellan könen och den utseendemässiga variationen är total, genom alla riken. Om någonsin Nivaris/Tundlaheims människors hudton, hår- eller ögonfärg varit bunden till olika geografiska delar eller folkslag är det något som blandades ut för längre sedan än någon legend sträcker sig. Vi vill att ni lämnar kränkande som hänvisar till OFF-kön, OFF-utseende och OFF-förmåga helt därhän. Vi vill däremot uppmuntra att spela på de motsättningar som finns inbyggda i världen i form av tillhörigheter (till riken, pirattyper mm) samt karaktärsdrag som er egen rollkaraktär ogillar (tex feghet, mod, lögnaktighet mm).

En del knyter en frisk flörtsamhet till piratvärdshusens romstinna tillvaro, och det är inget som vi som arrangörer motsätter oss. Likaså är prostitution ett vanligt inslag i den tid och det samhälle vi hämtar inspiration ifrån. Det är inte heller något som vi förbjuder, men det ska ske med eftertanke och i våglängd med vår fiktion. Det är därför precis lika vanligt att män arbetar bordellerna som kvinnor. De som får sin försörjning genom prostitution är relativt högt skattade, engagerade i yrket av egen fri vilja och åtminstone vad de gäller deras arbetes fördelar – lyckliga. Vi tillåter ej att karaktärer har ett förakt mot prostitutionsyrket och i och med det finns ingen ursäkt att använda uttryck som ”jävla hora” etc som skällsord.

Som ett stöd presenterar vi här ett utdrag ur vår regelbok gällande regeln ”en glimt av verkligheten” som är ett metaverktyg för att stämma av mellan spelare OFF medan de är i karaktär ifall spelet är för hårt:

1. En glimt av verkligheten är en gest vari du formar din ena hand som en kikare och tittar på en medspelare tills denne har noterat din gest. Om denne tittar tillbaka med samma gest innebär det att den fortfarande är bekväm OFF i situationen.
2. Om hen istället gör samma gest men sluter handen när ni ser på varan så är något inte okej. Ni uppmuntras då att gå undan för att reda ut vad som inte är bekvämt, ifall detta nu inte är uppenbart i situationen.
3. Utbytet avslutas genom att den som startade informationsbytet gör gesten igen med sin egen ståndpunkt, dvs. öppen eller sluten näve beroende på vad som är fallet, och därmed är det hela avslutat. Således blir flödet ”frågeställning” – ”svar” – ”svar”.

Exempel på när detta kan vara brukligt är till exempel i situationer där en vild konflikt pågår och man antingen blir osäker på någon annan inblandads bekvämlighet eller om denne spelar så pass övertygande att man själv tvekar på om det hela fortfarande är In eller Off. Ett annat lämpligt användningsområde är när flörtandet blir vilt på värdshuset och man själv blir obekväm, alternativt vill kolla om någon annan är obekväm. Regeln tillhandahåller en mycket tydlig följd som ger svar på vart en annan spelares gräns är och alla på lajvet förväntas ha läst och förstått den, kontakta arr om informationen här inte är tydlig nog. Att bryta mot regeln blir då direkt helt oacceptabelt och baserat på hur illa det är riskerar man att få packa ihop sina saker och lämna området omedelbart. Vi värdesätter våra deltagares människovärde och kommer inte kompromissa med individer som går över tydligt utstakade gränser.

Intimspel, stagefight etc.


Vi tolererar inte offlajv-kränkningar, hot eller våld mot deltagare eller oss som arbetar med lajven. Fysiskt spel mellan lajvare (intimt spel, stagefight ect.), oavsett om det gestaltas fysiskt eller diskuteras fram, tillåts av arrangörerna så länge det sker i samtycke mellan lajvarna och följer arrangemangets övriga regler.

© 2016 Larp Lab Imagination AB