Vårt tack

I ett stort projekt får man glädjen att möta och arbeta med många nya människor. Vissa har bidragit med sin tid och andra med tjänster och produkter. Vi vill därför tillägna en sida till alla de människor som hjälpt oss på vägen och gjort detta möjligt, tack!


Tack till StarRaven och CaptScott för penslarna som vi använt som verktyg vid layouten av våra kartor.

http://starraven.deviantart.com/
http://captscott.deviantart.com/


Våra varmaste tack och lyckönskningar reserverar vi för mannen bakom de ettor och nollar som bildar den sida som ni nu ser på, utan dig hade det inte varit möjligt, inte ens lite. Den tid och kompetens som du lagt in i vårat projekt kan vi inte finna ord fina nog för att hylla rättvist. Johan Thorsberg, tack för all hjälp och lycka till med din civilingenjörsexamen!


© 2016 Larp Lab Imagination AB